“Brio.Works” trok al jaren mijn aandacht als kandidaat naam voor mijn eigen zaak. En ik heb geleerd om dingen die mij niet loslaten ernstig te nemen in mijn leven. Dus ik ging brouwen met Brio. Het begon als afkorting: Bureau voor Relatie, Inspiratie en Ontwikkeling maar gaandeweg werd ik meer verliefd op Brio als evocatie voor wat stroomt, vurigheid heeft, zichzelf oprekt tot uitmuntendheid. We zitten dan dicht bij waar het in de muziek voor staat.

Con brio is een Italiaanse muziekterm die aangeeft dat een stuk of passage uitgevoerd dient te worden op een levendige manier. De term wordt naar het Nederlands vertaald als met vuur, als levendig of als met energie. Con Brio is de dynamiek van het naar buiten gaan, open bloeien. Het ademt beweging, als onderdeel van een continuüm, van een organisch proces dat zich afspeelt tussen binnen en buiten, tussen oorsprong en bestemming, tussen dromen en realiseren, tussen loslaten en opnieuw geboren worden.

Vanuit deze betekenis vond ik het erg spannend om Brio.Works als naam te verhelderen voor mijn klanten. Onzekere stemmetjes in mij deden mij geloven dat het professioneler klinkt om te zeggen dat je een Bureau hebt ter bevordering van Relaties, Inspiratie en Ontwikkeling.

En natuurlijk staat Brio.Works daar ook voor! Maar diep vanbinnen klinkt mijn verhaal met Brio.Works minder zakelijk dan levendig: het wil vooral helder maken hoe ik vanuit mijn eigen “brio” werk als inspirator, stimulator en ontwikkelaar van mensen en organisaties.

Brio.Works verwoordt voor mij hoe ik niet kan werken vanuit een model maar vertrek vanuit dat wat zich aandient, als we er aandacht voor hebben. Als procesbegeleider ga ik immers erg uit van de innerlijke kracht van mensen en organisaties en slaag ik er in om hen in beweging te krijgen. En dan gebeuren er prachtige dingen!

 

Veerle Meurs

Con Brio, Sparkling your Life & Work