Soms loop je als mens bepaalde kwetsuren op in het leven of voel je dat je met een vorm van kwetsbaarheid in het leven staat waardoor de kwaliteit van je leven erg wordt aangetast. Je voelt dat het je aan de nodige veerkracht ontbreekt en mist de bezieling die je graag wil voelen. Als mens merk je dit misschien door een aantal zaken die zich aan je opdringen of waar je niet mee verder lijkt te kunnen. Dit zijn enkele mogelijke voorbeelden:

 • je voelt je regelmatig futloos en stuurloos, ook als er geen onmiddellijke aanwijzing voor is

 • er is verdriet dat je overvalt zonder dat je duidelijk weet waarom

 • je bent angstig en hebt misschien wel last van paniekaanvallen

 • je hebt last van dwanggedachten of dwangmatig handelen, je krijgt dit niet onder controle

 • je maakt vaak ruzie met mensen uit je omgeving, ook als dat niet echt nodig is

 • je hebt last van woede-aanvallen

 • soms voel je dat de tijd aan je voorbijglijdt of dat je stukken van tijd mist in je herinnering

 • je vlucht weg in je volle agenda of sluit je net erg af van de wereld

 • je lichaam geeft veel klachten en de dokters vinden geen heldere oorzaak

 • je krijgt signalen uit je omgeving dat je de laatste tijd wel erg veranderd lijkt te zijn, anderen maken zich zorgen

 • je hebt soms fantasieën over hoe het leven is als jij er niet meer bent

 • je hebt steeds terugkerende herinneringen aan een zeer pijnlijke gebeurtenis uit het verleden

 • je hebt het moeilijk met lichamelijkheid en dit weegt op je levensplezier

 • je voelt dat je angstvallig een aantal situaties of mensen vermijdt

 • je hebt last bij het inslapen of wordt vaak wakker zonder dat je weet waarom

 • je ervaart veel relationele problemen thuis of in vriendschappen of werkgerelateerde context

Deze verschijnselen kunnen wijzen op een innerlijk lijden waar je zelf niet goed mee aan de slag kan. Het vraagt dan moed om dit met iemand bespreekbaar te maken. Een psychotherapeut kan je helpen door samen onderzoekend te kijken naar wat er is en zo beweging te krijgen in wat er “gestold” lijkt vast te zitten. Dit is een intens proces waarbij de relatie tussen jou en de therapeut centraal staat. Vanuit deze veilige context kan je opnieuw worden wie je bent. Het gaat hierbij om een beweging van binnen naar buiten, niet om het toepassen van enkele tips & tricks. Het laat je toe om je veerkracht te herwinnen en om beter om te gaan met dat wat je op je levenspad toevalt.

Omdat vertrouwen en veiligheid erg belangrijk zijn in dit fragiele proces van heling en groei, vindt Veerle het belangrijk om elkaar te leren kennen tijdens een vrijblijvend afstemgesprek. Je kan hier een mail sturen voor een afspraak.

Naast Gestalttherapeut is Veerle ook wijsgerig antropoloog, systemisch adviseur (opstellingswerk) en inspirerend coach. Ze werkt al ruim 20 jaar met mensen die vastlopen in hun leven en steunt hen in het (her)vinden van hun eigen unieke bezieling. Ze begeleidt ook andere therapeuten en psychologen om de kwaliteit van hun werk zuiver te houden. In haar werk combineert ze de scherpte van een arendsoog met de stevige zachtheid van een vroedvrouw die nieuw leven help geboren worden.